Психологія на благо суспільства та покращання життя / Psychology to benefit society and improve lives

Featured

Cоціально-психологічний центр

У своїй діяльності соціально-психологічний центр ХОГОКЗ керуються Декларацією прав людини, Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами щодо діяльності центрів практичної психології i соціальної роботи.

Діяльність Центру регламентується Статутом Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і Положенням про соціально-психологічний центр ХОГОКЗ. Розроблене положення дозволило нам, дотримуючись соціальної політики держави щодо надання психологічної допомоги населенню в службах/центрах і основних завдань недержавної організації (ХОГОКЗ), теоретично систематизувати й розробити основу для практичної діяльності соціально-психологічного центру з упровадження соціально спрямованих програм і проектів.
Центр здійснює власний вибір напрямів діяльності, сприяє впровадженню та реалізації програм і проектів ХОГОКЗ, а також місцевих, регіональних, національних. Для забезпечення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, які не заборонені чинним законодавством.
Персонал Центру це висококваліфіковані фахівці, які є дипломованими спеціалістами, що мають вищі кваліфікаційні категорії, вченні ступені та звання, а також багаторічний практичний досвід.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/spc