Психологія на благо суспільства та покращання життя / Psychology to benefit society and improve lives

Форми та методи роботи центру:

- лекторії, семінари, конференції тощо;
- соціально-психологічні та соціологічні дослідження;
- індивідуальні та групові консультації спеціалістів;
- корекційно-розвивальна діяльність;
- інформаційно-аналітична діяльність.


Головні області застосування соціально-психологічної допомоги:
1) в психічному (і духовному) розвиткові дитині (сприяння у виборі ціннісних і моральних норм, особливо в критичні періоди розвитку тощо);
2) в подоланні екзистенціальних й особистісних проблем підлітка (допомога в подоланні почуття неповноцінності, сексуальних проблем, боротьба за особистісний та соціальний статус тощо);
3) в питаннях взаємовідносин у родині та шлюбі (подружні й батьківські конфлікти, сімейні кризи);
4) в проблематиці психічного й особистісного здоров'я (превентивна й поточна допомога при психічних і соматичних захворюваннях, духовних стражданнях, пов'язаних з розладами настрою, алкоголізмом, наркоманією, життєвими стресами, конфліктами, прикордонними станами тощо);
5) психологічна допомога вмираючому і психотерапія горя (це одна з найважчих проблем психологічної допомоги, яка сьогодні активно розробляється американськими психотерапевтами);
6) в подоланні проблем літнього віку (вироблення адекватного світогляду, задоволення емоційних запитів, відгук на виникаючі релігійні проблеми, регулярний патронаж і допомога в організації відповідного способу життя);
7) психологічна допомога в пенітенціарних закладах, лікарнях, казармах, студмістечках (проблеми особистості, спілкування, психічного стану тощо);
8) психологічна допомога й підтримка в кризових ситуаціях (раптова смерть, спроба суїциду, зґвалтування, зрада, втрата любові, роботи тощо);
9) шкільне консультування (проблеми відносин учителів й учнів, учнів між собою, питання відносин з батьками, проблеми шкільної успішності, відхилення в поведінці, розвитку здатностей тощо);
10) професійне консультування (загальне орієнтування у виборі тієї або іншої професії, складання «резюме», пошук роботи тощо);
11) психологічна допомога в кросскультурній проблематиці (бар'єри в адаптації, подолання етнічних забобонів і стереотипів у емігрантів тощо);
12) управлінське консультування (допомога в прийнятті управлінських рішень, відстеження й рішення конфліктів, робота з персоналом тощо).

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/spc