Психологія на благо суспільства та покращання життя / Psychology to benefit society and improve lives

Мета та основні завдання центру

Центр створено з метою своєчасного і систематичного вивчення соціокультурної ситуації у регіоні та соціально-психологічного розвитку особистості, зокрема: вікових, статевих, фізіологічних, психологічних, соціальних та інших індивідуальних особливостей, захисту фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяння виконанню освітніх і виховних завдань щодо формування культури здоров’я в соціумі.

 

Основними завданнями Центру є створення системи соціально-психологічного патронажу в межах Харківського адміністративно-територіального округу, належних умов для забезпечення і надання соціально-психологічної допомоги, інформаційних послуг, реалізація проектів і програм щодо формування культури здоров’я в соціумі, впровадження сучасних психологічних та соціально-педагогічних технологій у співпраці з загальноосвітніми та вищими навчальними закладами, проведення лекторіїв, семінарів, конференцій тощо.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/spc