Психологія на благо суспільства та покращання життя / Psychology to benefit society and improve lives

Соціально-психологічні проекти центру:

Шановні відвідувачі!
Пропонуємо Вам прийняти участь в опитуванні, яке проводиться Науково-дослідним інститутом ХОГОКЗ з метою дослідження Вашого соціально-психологічного стану. Опитування є добровільним і анонімним.
Заздалегідь дякуємо за Ваш час та надіслані відповіді!

Coping Strategies Inventory Short-Form (CSI-SF) / Опис копінг стратегій – коротка форма (адаптовано доц. Стаднік А. В., доц. Мельник Ю. Б.) Google-form PDF

Psychological General Well-Being Index (PGWBI) / Індекс загального психологічного благополуччя (адаптовано доц. Мельник Ю. Б., доц. Стаднік А. В.) Google-form PDF

Satisfaction with Life Scale (SWLS) / Шкала задоволеності життям (адаптовано доц. Стаднік А. В., доц. Мельник Ю. Б.) Google-form PDF

Depression Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21) / Шкала депресії, тривоги та стресу (адаптовано доц. Мельник Ю. Б., доц. Стаднік А. В.) Google-form PDF

General Health Questionnaire 28 (GHQ 28) / Опитувальник загального здоров'я (адаптовано доц. Стаднік А. В., доц. Мельник Ю. Б.) Google-form PDF

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) / Багатомірна шкала соціальної підтримки (адаптовано доц. Мельник Ю. Б., доц. Стаднік А. В.) Google-form PDF

The Mental Health Continuum - Short Form (MHC-SF) / Стабільність психічного здоров'я - коротка форма (адаптовано доц. Стаднік А. В., доц. Мельник Ю. Б.) Google-form PDF

Questionnaire on the Use of Chatbots in Higher Education / Опитувальник щодо використання Chatbots у вищій освіті (автор доц. Мельник Ю. Б.) Google-form English / Ukrainian

АНКЕТА оцінки потреб отримувача соціальної послуги (автор проф. Костіна В. В.) Google-form PDF

Всі дослідження, які здійснюються на базі Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ, відповідають етичним принципам Гельсінської декларації 1975 року, що відображено в попередньому схваленні Комітету з досліджень людини.
Кожна програма або проєкт, які реалізуються Науково-дослідним інститутом ХОГОКЗ, отримує схвалення Етичного Комітету, що відображено в Протоколі засідання.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/spc